Bureau voor architectuur HDSW is in januari 2014 opgericht als zijnde een architectenbureau en staat vanaf begin 2016, door het vertrek van architect Jan Hendriks, te boek als een bouwkundig ontwerp- en adviesbureau.  Het bureau is als maatschap opgericht door de heren Hendriks, Dehing, Schouren en Willems.  De maten waren hiervoor collega’s bij Lancée Architecten uit Heerlen. De heren Hendriks en Dehing hebben het bureau inmiddels per 01-01-2016 verlaten en gaan zelfstandig hun toekomst tegemoet. De heren Schouren en Willems kunnen voor u bouwtechnische ondersteuning bieden op het gebied van bouwkundig tekenwerk en bouwbegeleiding.

Wij zijn actief op het gebied van leisure, woningbouw (woongebouwen en grondgebonden woningen, zowel op de projectmatige als de particuliere markt) en zorginstellingen (nieuwbouw, verbouwing en renovatie).  Bij onze vorige werkgever zijn we daarnaast ook actief geweest in de utiliteitsbouw en onderwijsinstellingen.  Onze opdrachtgevers zijn particulieren, projectontwikkelaars, woningcorporaties, bedrijven, bouwbedrijven, zorginstellingen en onderwijsorganisaties.

Wij kunnen voor u bouwkundig tekenwerk verrichten voor alle fasen uit het ontwerpproces, van het uitwerken van schetsplannen tot en met het revisie-tekenwerk. Daarbij toetsen wij het gebouw aan het vigerende bouwbesluit en kunnen wij voor woningen en woongebouwen energieprestatie berekeningen maken.

U kunt bij ons terecht voor gehele nieuwbouw- of verbouwingsprojecten. Indien u zelf geen architect bent of heeft, dan kunnen wij voor grotere, complexe nieuwbouwprojecten zelf een architect benaderen. Wij zijn voor deze werkzaamheden een samenwerkingsverband aangegaan met enkele architectenbureau’s uit de regio. Bij ons en hun ontwerpproces wordt de ontwerpvisie in grote mate bepaald door het luisteren naar uw wensen. Het ruimtelijk vertaler schap van uw programma van eisen en wensen heeft bij ons dan ook een hoge prioriteit.

Ons doel is uw bouwplan goed voorbereid op de toekomst te realiseren, denk daarbij aan duurzaam bouwen en energiezuinigheid. Dit zijn zaken waarin wij u, als opdrachtgever, kunnen adviseren. Tijdens de uitvoering dragen wij er zorg voor dat uw wensen, welke vertaald zijn in het ontwerp, op de juiste manier worden gerealiseerd. Ons hoofd doel is uw wensen te vertalen naar een gebouw waarin u, als opdrachtgever, plezier, trots en behaaglijkheid gaat ervaren.